نمونه کارها

نمونه کارها
نیم طبقه راک (مزنین)
نیم طبقه راک (مزنین)

branding

قفیسه سنگین فروشگاهی
قفیسه سنگین فروشگاهی

branding

قفسه بندی کتابخانه ای
قفسه بندی کتابخانه ای

branding

بایگانی ریلی برقی
بایگانی ریلی برقی

web-design

بایگانی ریلی ترکیبی
بایگانی ریلی ترکیبی

web-design

بایگانی ریلی کتابخانه ای
بایگانی ریلی کتابخانه ای

web-design

بایگانی ریلی مکانیکی
بایگانی ریلی مکانیکی

web-design

قفسه بندی راک
قفسه بندی راک

branding

قفسه بندی پیچ و مهره ای
قفسه بندی پیچ و مهره ای

branding

کمد بایگانی سینافرم
کمد بایگانی سینافرم

illustration

کمد یا فایل نقشه
کمد یا فایل نقشه

illustration

زونکن فلزی سینافرم
زونکن فلزی سینافرم

print

نگهدارنده کتاب
نگهدارنده کتاب

print

گیت ورودی سینافرم
گیت ورودی سینافرم

web-design-2

چرا ما بهترینیم

گروه تولیدی سینا فرم در سال ۱۳۵۸ تاسیس شد.پس از گذشت چندین سال این شرکت توتنست با بهره گیری از ماشین آلالت جدید و نیروی انسانی مجرب و متخصص و رساندن تولیدات به سطح بالایی از کیفیت به این باور برسد که می تواند یکی از قطب های این صنعت در شرق کشور باشد قطعا این موفقیت را باید مرهون الطاف الهی دانست