بایگانی ریلی
23 ژوئن

بایگانی ریلی مکانیکی

  • مدیریت
  • 0

بایگانی ریلی مکانیکی سیستم بایگانی ریلی با استفاده از مکانیزم جابجایی ریلی قادر است با حرکت در طرفین فضای خالی موجود بین قفسه ها بایگانی را از بین برده و به افزایش فضای بایگانی منجر شود. امروزه بسیاری از سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی با افزایش میزان نیاز به فضا برای بایگانی […]

23 ژوئن

بایگانی ریلی کتابخانه ای

  • مدیریت
  • 0

بایگانی ریلی کتابخانه ای بایگانی ریلی کتابخانه از جمله بایگانی های خانواده قفسه ریلی مکانیکی می باشد که برای نگهداری کتاب بر اساس استاندارد ها طراحی شده است برتری که قفسه کتابخانه ای دارد باعث استفاده بهتر و بیشتر از فضا می شود و قابلیت جابجایی دارد و همچنین قفسه کتابخانه ای برای نگهداری انواع […]

23 ژوئن

بایگانی ریلی ترکیبی

  • مدیریت
  • 0

بایگانی ریلی  ترکیبی سینافرم در سیستم بایگانی کشویی از ترکیب قفسه ثابت و کمد بایگانی ریلی استفاده شده که اگر پشت کمد به دیوار باشد به دیوار فیکس شده و در غیر اینصورت به زمین محکم میگردد در جلوی این قفسه ها یک ردیف دیگر به صورت ریلی کشویی نصب می شوند که در راستای […]

هوشمند
23 ژوئن

بایگانی ریلی هوشمند

  • مدیریت
  • 0

بایگانی ریلی هوشمند (برقی) سیستم قفسه بندی  ریلی برقی نوع ارتقاء یافته ی از بایگانی ریلی مکانیکی می باشد که با تکیه بر نیروی الکترونیکی جابجا می شود. این نوع از بایگانی ریلی با بهره گیری از نیروی برق باعث دسترسی در کوتاه ترین زمان به اسناد می گردد .ادارت دولتی و شرکت های خصوصی […]