پروژه های اخیر انجام شده سینافرم

شرکت به پرداخت ملت

بانک تجارت شعبه مرکزی

زونکن فلزی

بانک تجارت مدرس مشهد

دانشگاه بوشهر

آستان قدس رضوی

ساختمان مرکزی ایرانسل

موزه بزرگ خراسان(کوهسنگی)

نمایندگی ایران خودرو گندمی

شهرداری مرکزی مشهد

شهرداری گلبهار

شهرداری مشهد

شرکت فراپخت

دانشگاه فردوسی

پایانه باربری مشهد

شهرداری صالح آباد

زندان های چابهار

بیمارستان رضوی

بایگانی ریلی بیمارستان رضوی

شرکت چسب مشهد

سفارت ایران درهرات

خیریه بنیاد شهید

خیریه سپاه امام رضا

کلینیک شاپرک

بایگانی ریلی کلینیک شاپرک

مجتمع فرهنگی آیه ها

بیمارستان ناظران مشهد

بایگانی ریلی بیمارستان ناظران

آجیل حسینی مشهد

قفسه بندی آجیل حسینی

دانشگاه خراسان مشهد

بایگانی خراسان

حوزه علمیه نواب

حوزه علمیه نواب

شرکت الکتریک خودرو شرق

شرکت الکتریک خودرو شرق

دانشگاه خاوران

دانشگاه خراسان

دانشگاه پیام نور مشهد

دانشگاه پیام نور مشهد

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد مشهد

بیمارستان قائم

بیمارستان قائم

خیریه سپاه امام رضا(ع)

خیریه سپاه امام رضا

خیریه آل یاسین

خیریه آل یاسین

حلال احمر خراسان رضوی

حلال احمر خراسان رضوی

بانک مسکن سجاد مشهد

بانک مسکن شعبه سجاد

حلال احمر تربت جام

حلال احمر تربت جام

زندادن مرکزی تربت جام

زندادن مرکزی تربت جام

بیمارستان امام حسن(ع)بجنورد

بیمارستان امام حسن بجنورد

بیمه ایران تربت حیدریه

بیمه ایران تربت حیدریه

بانک سپه شعبات مشهد

بانک سپه

دانشگاه پیام نور بوشهر

دانشگاه بوشهر

دادگستری ساری

دادگستری ساری

خیریه گلستان علی (ع)

خیریه گلستان علی

وزارت دفاع شیراز

شیراز

تربیت بدنی آستان قدس

استان قدس

قطار شهری خط ۳ مشهد

قطار خط 3

مدرسه علمیه تایباد

فولاد شادگان

فولاد شادگان

ساختمان جهاد دانشگاهی

جهاد انشگاهی

ساختمان نیروی انتظامی مشهد

نیروی انتظامی

معدن سنگان خاف

شیراز

بنیاد مسکن بندر عباس

بندر عباس

استانداری خراسان رضوی

زونکن در قفسه بایگانی

دانشگاه اقبال